Add to favourites

«ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Սուրեն Մամյան 16.08.2022 15:11:26 Առաջարկում եմ արտարժույթի կտրուկ տատանումներիը կարգավորող դրույթ նախատեսել նաև, օրինակ ապահովագրելու միջոցով, վերջին ամիսների բացասական փորձը Չի ընդունվել։ "Կուտակային կենսաթոշակների մասին" ՀՀ օրենքն արդեն իսկ նախատեսում է արտարժութային և այլ ռիսկերի կառավարման գործիքների, մասնավորապես, այդ ռիսկերի հեջավորման նպատակով ածանցյալ ֆինանսական գործիքների կիրառման հնարավորություն։