Add to favourites

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

 

_____________ 2022  թվականի        N  _______ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2005  ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 17-Ի N 194-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

 Մ Ա Ս Ի Ն

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետու­թյան օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի «Հա­յաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմե­քե­նաների հատ­կացման, շահագործման և սպասարկման մասին» N 194-Ն որոշման ՝

1)  55– րդ կետի «ժդ) » ենթակետում «5» թիվը փոխարինել «6» թվով,

2) 5.13-րդ կետում «կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե» բառերը փոխարինել «կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտե» բառերով,

3) հա­վել­ված N 2- ում 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«10.

Կրթության, գի­տու­թյան, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

7

1

6».

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                                                                                                                  

 • Discussed

  13.07.2022 - 01.08.2022

 • Type

  Decision

 • Area

  Transport

 • Ministry

  Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1255

Print