Add to favourites

Under development

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում լավագույն ուսանողներին 2022 թվականին կրթական մրցանակներ շնորհելու վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշման նախագիծ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Լուսինե Հախվերդյան 19.07.2022 14:49:10 Առաջարկում ենք ընտրող հանձնաժողովի կողմից ներկայացվող հիմնավորումն առավել ընգրկուն ներկայացնել և հրապարակայնացնել, բարձրացնելու համար մյուս ուսանողների մոտիվացիան : Ընդունվել է ի գիտություն: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում կրթական մրցանակների շնորհման հետ կապված գործընթացը կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 13-ի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում կրթական մրցանակները, դրանց շնորհման և հանձնման կարգը սահմանելու մասին» N 675-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին ու պայմաններին և հանձնաժողովի աշխատակարգի դրույթներին համապատասխան: Միաժամանակ գործընթացի իրականացման և մրցանակաբաշխության հետ կապված նախարարության կայքէջում հրապարակվել է համապատասխան տեղեկատվություն: