Add to favourites

"ԽԱՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ" ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Հայկ Ասատրյան 17.07.2022 22:03:58 Անհրաժեշտ է սահմանափակել բոլոր ուժային կառույցների աշխատակիցների մասնակցությունը շահումային խաղերին, հատկապես ՊՆ ծառայողների, քանի որ շատ են լրտեսության դեպքերը, որոնք կարող են նաև հետևանք լինել խաղամոլության։
2 Կարեն Աբրահամյան 18.07.2022 22:26:45 Ընդ որում արգելվելու է այն քաղաքացիների մասնակցությունը օրենքով սահմանված խաղերին, ովքեր հանդիսանում են սահմանված որևէ տեսակի սոցիալական աջակցության ծրագրի շահառու, օգտվում են պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ կամ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող սուբսիդավորման որևէ ծրագրից, հանդիսանում են «Պետական նպաստերի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված որևէ տեսակի նպաստի նպաստառու, ճանաչվել են սնանկ կամ ունեն չմարված (չներված) պարտավորություններ, գտնվում են սնանկության վարույթում, սպառողական վարկի ընդհանուր ծավալը գերանզանում է տարեկան եկամուտների 40%ը, հաշվառված են կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնում։ Վերոնշյալ հատվածը նույնպե՞ս ուժի մեջ է մտնելու 2025 թվականի հունվարի 1-ից: Եթե այո,ապա առաջարկում եմ մինչ այդ վերահսկող մեխանիզմներ կիրրառել նշված անձանց նկատմամբ։