Add to favourites

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Էդիթ Սողոմոնյան 29.06.2022 12:33:31 1. Առաջարկում եմ բաշխել նախագծում առկա մասնագիտական չափորոշիչները ըստ հետևյալ կլաստերների՝ մասնագիտական գիտելիք, մասնագիտական պրակտիկա և մասնագիտական ներգրավվածություն։ 2. Չափորոշիչների սահմանումներն ըստ ուսուցիչների տարակարգերի կօգնի խուսափել խճճված և բարդեցված ընկալումներից և նախագծի հանրային քննարկումներն ավելի առարկայական դարձնել։ Այլապես հասկանալի չէ, թե, օրինակ, սկսնակ/նորավարտ ուսուցիչն ինչպես պետք է պրակտիկորեն մասնակցի և աջակցի կրթական քաղաքականության մասնագիտական քննարկումներին։ Շնորհակալություն: Ընդունվել է ի գիտություն:
2 Նազանի Հարությունյան 29.06.2022 22:28:03 Առաջարկում եմ երեխայի խնամքի ֆիզիոլոգիական արձակուրդում գտնվող ուսուցիչների տարակարգի շնորհման գործընթացում ավելացած հավելավճարը չդադարեցնել։ Ձեր առաջարկն այս նախագծի կարգավորման առարկա չէ:
3 Նազանի Հարությունյան 29.06.2022 22:28:03 Ներկա պահին (2021թ. հուլիս)ես գտնվում եմ երեխայի խնամքի արձակուրդում,սակայն ակտիվորեն մասնակցում եմ անձի զարգացմանն ու մասնագիտական աճի բարձրացմանը միտված վերապատրաստումներին՝ չկտրվելով հանրակրթությունից։Տարակարգի աստիճանն իմ ձեռքբերումն է,որի դադարեցումն իրավական չէ։ Ձեր առաջարկն այս նախագծի կարգավորման առարկա չէ:
4 Հրաչյա Պետրոսյանց 06.07.2022 13:29:50 Հաշվի առնելով որոշ առարկաների նեղ առանձնահատկությունները, առաջարկում եմ առանձին կետով առավել հստակեցնել ուսուցչի մասնագիտական չափորոշիչները այնպիսի առարկաների վերաբերյալ ինչպիսիք են ֆիզիկական պատրաստություն, նախնական զինվորական պատրաստություն, նկարչություն, շախմատ: Մասնագիտական չափանիշները սահմանված են բոլոր առարկաները դասավանդող ուսուցիչների համար: Իսկ տարակարգի բնութագրիչները կսահմանվեն այլ իրավական ակտով:
5 Mher Davtyan 06.07.2022 16:42:54 9-րդ մասի Դ կետում << ուսուցիչն ապահովում է սովորողի մասնակցությունը ուսումնական գործընթացներին>> հատվածն առաջարկում եմ փոփոխել հետևյալ կերպ․ << ապահովում է սովորողի իմաստալից մասնակցությունն ուսումնական գործընթացներին>>։ Պրակտիկայում խնդրահարույց է այն, որ հատկապես ԿԱՊԿ ունեցող աշակերտներն ինչ-որ սիմվոլիկ մասնակցություն ունենում են դասին, որը հաճախ մեխանիկական է և չի հենվում երեխայի կարողությունների, իրական ուժեղ կողմերի վրա, այլ ձևական մասնակցություն է ապահովում, որը սակայն երեխայի զարգացման ու ներգրավման տեսանկյունից իմաստավորված ու արդյունավետ չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կոնվենցիան նույնպես ընդգծում է լիարժեք, իմաստալից ու արդյունավետ մասնակցությունը կրթական և սոցիալական գործընթացներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ձեր առաջարկը լրացուցիչ կքննարկվի: «Իմաստալից» բառը լրացուցիչ պարզաբանման կարիք ունի և իրավական ակտում լրացուցիչ պարզաբանման անհրաժեշտություն կառաջացնի և հանձնաժողովի համար դժվար չափելի կդառնա:
6 Լուիզա Սարգսյան 07.07.2022 13:29:20 Առաջարկս փաստաթղթի ձևավորմանն է վերաբերում. յուրաքանչյուր բաղադրիչ ներակայացնել ոչ թե հերթական համարակալմամբ, այլ առանձին վերնագրով: Ընդունվել է ի գիտություն:
7 Անահիտ Առաքելյան 12.07.2022 23:04:50 Առաջարկում եմ սահմանել օրինակելի օրվա դասի պլանի ձևանմուշ։ Օրվա պլանի կազմումը ուսուցչի մասնագիտական գործառույթների ամենապարզ գործընթացն է, որը պետք է չափորոշչահեն առարկայական ծրագրի՝ օրվա դասի պլանավորման մեխանիզմ լինի: Այն ուսուցանվում է դեռևս մասնագիտական կրթություն ստանալիս, կատարելագործվում է ժամանակի ընթացքում՝ վերապատրաստումների, ուսուցչի մասնագիտական զարգացման այլ գործընթացների ժամանակ: