Add to favourites

The draft has been accepted

««Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

 

 1. Անհրաժեշտությունը.

         ««Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` նաև Նախագիծ) ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է վարչական մարմինների կողմից իրականացված վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման հարցում միասնական մոտեցում ապահովելու անհրաժեշտությամբ:

         Հաշվի առնելով, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին», «Ապրանքային նշանների մասին», «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին», «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին», «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին», «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին», «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը` վարչական մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման հարցում միասնական մոտեցում ցուցաբերելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել լրացում կատարել նաև «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում, որը ընդունվելու դեպքում հնարավոր կլինի պետական մարմինների վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասների փոխհատուցումն առաջին հերթին իրականացնել ՀՀ պետական բյուջեից տվյալ պետական մարմնին խրախուսման և (կամ) զարգացման նպատակով տրամադրված միջոցներից:

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը, կարգավորման նպատակը և բնույթը

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթ, որով սակայն կարգավորման են ենթարկվում այն պետական մարմինների վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման հարցերը, որոնց խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման ֆոնդի վերաբերյալ դրույթները ներառված են եղել համապատասխան օրենքներում: Մինչդեռ, վարչարարություն իրականացնող բոլոր պետական մարմինների կողմից վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն առաջնահերթ կարգով վերջիններիս հատկացված խրախուսման միջոցներից կատարելու սկզբունքի կիրառման տեսանկյունից համապատասխան օրենսդրական փոփոխություն չկատարելու դեպքում ՀՀ օրենսդրական համակարգում առկա կլինեն տարաբնույթ կարգավորումներ:

Որպես նշված խնդրի լուծում առաջարկվում է «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել նոր պարբերությամբ, որի համաձայն` պետական բյուջեի ծախսերում պետական մարմնի խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդ նախատեսված լինելու դեպքում պետական մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը (բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները պետական բյուջեի մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադարձնելու դեպքերի) փոխհատուցվում է նշված ֆոնդի միջոցների հաշվին, իսկ դրանց անբավարարության դեպքում պետական բյուջեի այլ միջոցներից, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով:

Առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները նպատակ ունեն ապահովելու միասնական մոտեցում վարչական մարմինների կողմից վարչարարությամբ պատճառված վնասի փոխհատուցման հարցում` նպաստելով վարչական մարմինների վարչական կարգապահության բարձրացմանը:

 

 1. Նախագծերի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագծերը մշակվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի կողմից:

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի միասնական մոտեցում վարչական մարմինների կողմից վարչարարությամբ պատճառված վնասի փոխհատուցման հարցում` նպաստելով վարչական մարմինների վարչական կարգապահության բարձրացմանը:

 

 • Discussed

  03.10.2017 - 19.10.2017

 • Type

  Law

 • Area

  Financial, Economical

 • Ministry

  Ministry of Finance

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 7713

Print

Suggestions

"Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն

04.10.2017

Շատ կարեւոր նախագիծ է: Սակայն այն չի ներառում այն դեպքերը, երբ պետական կառավարման մյուս մարմինների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման կարգը: Մեր կազմակերպությունն ունի բազմաթիվ փաստեր, երբ ՀՀ առողջապահության, ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական ապահովության նախարարության, ՀՀ արդարադատության նախարարության եւ Երեւանի քաղաքապետարանի և դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից վատ վարչարարության հետևանքով վնաս է պատճառվել ինչպես մեր կազմակերպության անդամներին, այնպես էլ` շահառուներին: Այդ դեպքերից 4 դեպքում դիմել ենք վարչական դատարան, սակայն վերջինս չի ընդունում հայցերը` վնասները հայցվորների վնասների փոխհատուցման անբավարար հիմքերի պատճառով: Այդ դեպքերը հատկապես վերաբերում են հաշմանդամության կարգի ապօրինի իջեցմանն ու զրկմանը, պետական պատվերով անվճար բժշկական օգնության իրավունք ունեցող անձանց դրա մերժմանը, այսպես կոչված "կարմիր գծերի" համար չվճարած պարտադիր վճարներին, ճանապարհային երթուեկության կանոնների խախտման համար պատասխանատվությանը եւ այլն: Առաջարկում ենք օրենքի նախագծում կատարել այնպիսի լրացում, որ դա ներառի նաեւ պետական կառավարման մյուս մարմինների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման հնարավորությունը: "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հկ նախագահ

«Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպություն

03.10.2017

Դեռևս 2016 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 012 գրությամբ՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքի նախագծի 387-րդ հոդվածի (նախագծի 1-ին ընթերցմամբ ներկայացված տարբերակի 363-րդ հոդված, ընդունված ՀՀ հարկային օրենսգրքի 359-րդ հոդված) վերաբերյալ հայտնել էր, որ հաշվի առնելով այն, որ հարկ վճարողների նկատմամբ կիրառվող տուգանքներից մասհանումներ են կատարվում նաև հարկային մարմնի համապատասխան արտաբյուջետային հաշիվներին, կարծում ենք, որ վնասների հատուցումը պետք է կատարվի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին: Մինչդեռ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունն առաջարկը չէր ընդունել: Անհասկանալի է տվյա դեպքում ինչով է պայմանավորված ՀՀ ֆինանսների նախարարության դիրքորոշման կտրուկ փոփոխությունը:

See more