Add to favourites

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

 1. Կարգավորման ենթակա ոլորտի կամ խնդրի սահմանումը.

   «Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) ընդունումը պայմանավորված է ներքոհիշյալ հանգամանքներով.

   Կադաստրի կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) համակարգում կենտրոնացված արխիվ ստեղծելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հուլիսի 18-ի N 918-Ա և 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 8-Ն որոշումներով Կոմիտեին են ամրացվել ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Բանակի N 8-1/2 հասցեում գտնվող 2,153.88 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով մանկաբարձագինեկոլոգիական եռահարկ մասնաշենքը՝ 0.33 հա հողատարածքով, և Բանակի N 8-8 հասցեում գտնվող 2,601.1 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով երկհարկանի մասնաշենքը՝ 0.62499 հա հողատարածքով:

    Վերոգրյալով պայմանավորված՝ Կոմիտեի և «Մաստարա» ԱԿ-ի միջև 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կնքվել է պետության կարիքների համար շենքերի վերակառուցման (կառուցման) աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր, որի տեխնիկական բնութագրով ներկայացված պահանջով նախատեսված է եղել ձեռք բերել շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացություն:

   «Մաստարա» ԱԿ-ի 2022 թվականի մարտի 22-ի գրությամբ ներկայացվել է «Հուսալի կամար» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացված շենքերի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն, որի համաձայն՝ մասնաշենքերն իրենց կոնստրուկտիվ և ծավալահատակագծային լուծումներով չեն համապատասխանում հանրապետության գործող շինարարական նորմերին: Փաստացի տեխնիկական վիճակից ու ուժեղացման պահանջից ելնելով՝ մասնաշենքերի հետագա բնականոն շահագործումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տեխնիկական միջոցառումներ: Հաշվի առնելով պահանջվող ուժեղացման միջոցառումների ու ֆինանսական ծախսերի հսկայական ծավալը և իրականացման լրջագույն բարդությունները՝ մասնաշենքերը համարվել են տնտեսապես ոչ շահավետ, և դիտարկվել է դրանք ապամոնտաժելու ու նորը կառուցելու տարբերակը: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հետագա ընթացքը համարվել է ոչ նպատակահարմար: Միևնույն ժամանակ պայմանավորված անշարժ գույքը Կոմիտեին ամրացնելու հանգամանքով՝ «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից վճարված ԱԱՀ-ի և շահութահարկի գումարների վերադարձը պետք է կատարվեր 2019 թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակում, սակայն այն չի իրականացվել վերոնշյալ ՓԲԸ-ի կողմից վճարումը հիմնավորող փաստաթղթեր գանձապետարան չներկայացնելու պատճառով:

   Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Կոմիտեին ամրացված մասնաշենքերը վերադարձվում են ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին՝ վերջինիս հետ համատեղ կենտրոնացված արխիվի շենքի տեղակայման նպատակով նոր տարածք (շուրջ 4,000 քառ. մետր մակերեսով) ձեռք բերելու վերաբերյալ առաջարկների դիտարկման հնարավորությամբ:

 1. Կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը, ակտի նորմատիվ բնույթի հիմնավորվածությունը

   Նախագծով Կոմիտեին ամրացված մասնաշենքերը վերադարձվում են ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին՝ արդյունքում վերջինիս հետ համատեղ նոր տարածք ձեռք բերելու գործընթացի դիտարկման հնարավորությամբ:

   Նախագծի ընդունումը ՀՀ պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի առաջացնում:

   Նախագիծը բխում է նաև ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագրի՝ Կադաստրի կոմիտեի կողմից իրականացման ենթակա միջոցառումների 12-րդ կետի (12. Անշարժ գույքի գրանցման գործընթացների արդյունավետության բարձրացման նպատակով կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացում) պահանջներից:

 • Discussed

  13.05.2022 - 28.05.2022

 • Type

  Decision

 • Area

  Cadastre

 • Ministry

  Committee of Cadastre

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2614

Print