Add to favourites

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

2022  ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

2022 թվականի համար Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման տարեկան վճարների չափը  սահմանելու  մասին ավագանու որոշման  նախագիծը մշակվել է  «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  օրենքի  18-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի  21-րդ կետի և Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 48.1-րդ  հոդվածի  8-րդ  մասի  հիման վրա։  
Առաջակվում է սահմանել 2022 թվականի համար  Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման տարեկան վճարներ՝ հաշվի առնելով կառույցի նպատակային նշանակությունը և տեսակը՝  ժամանակավոր կառույցների համար (կրպակներ, տաղավարներ, տրանսպորտի կայանատեղեր և այլն), հիմնական կառույցների համար (հասարակական սնունդ, առևտուր, կենցաղ-սպասարկում, դրամափոխանակում,  բանկեր և նմանատիպ այլ  գործունեության օբյեկտներ), շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների, արտադրություն իրականացնող կազմակերպու-թյունների, ինչպես նաև ավտոտնակների  համար:  Ստորև ներկայացվում է կառուցապատման իրավունքի տրամադրման տարեկան վճարի առաջարկվող չափերը՝

հ/հ

 

 

Տեսակը

1 քառակուսի մետրի համար կառուցապատման իրավունքի վճարի տարեկան   չափը 
/հազար դրամ/

 

 

 

1.1

Մինչև 20 քառակուսի մետրի համար` անկախ գործունեության բնույթից

3.5

1.2

21 և ավելի ք.մ` 20 քառակուսի մետրից ավել յուրաքանչյուր   քառակուսի մետրի համար` անկախ գործունեության բնույթից

0.3

2.

Հիմնական կառույցների (հասարակական սնունդ, առևտուր, կենցաղ-սպասարկում, դրամափոխանակում,  բանկեր և նմանատիպ այլ  գործունեության  օբյեկտներ) համար

 

2.1

Մինչև 20 քառակուսի մետրի համար

2.0

2.2

21-100 ք. մ.` 20 քառակուսի մետրից ավել  յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար

1.0

2.3

101-200 ք. մ.` 100 քառակուսի մետրից ավել յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար

0.7

2.4

201 և ավել ք. մ.` 200 քառակուսի մետրից ավել յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար

0.2

3.

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների համար

0.5

4.

Արտադրություն իրականացնող կազմակերպությունների համար

0.1

5.

Ավտոտնակների համար

0.400

       


«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 86-րդ  հոդվածի համաձայն` համայնքի բյուջեի ձևավորման աղբյուր են հանդիսանում նաև համայնքի սեփականություն համարվող հողերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վճարները: Նշված դրույթը ամրագրված է նաև «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 28.1-րդ հոդվածում: Հետևաբար համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման տարեկան վճարների չափը սահմանելու մասին ավագանու որոշման  նախագծի ընդունումն ուղղված է համայնքի բյուջեի եկամուտների ապահովմանը:       
Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման տարեկան վճարների չափը սահմանելու մասին ավագանու որոշման նախագծի նորմատիվ բնույթը պայմանավորված է նրանով, որ պարունակում է վարքագծի պարտադիր կանոններ համայնքի վարչական տարածքում անորոշ թվով անձանց համար և ուղղված է կարգավորելու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերը կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու համար վճարների չափերի սահմանման և գանձման հետ կապված հարաբերությունները։ 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                         է. ԲԱԲԱՅԱՆ

 • Discussed

  18.03.2022 - 04.04.2022

 • Type

  Decision

 • Area

  Financial

 • Ministry

  Abovyan Municipality of Kotayk Marz

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1249

Print