Add to favourites

Under development

Երաշխավորության եվ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի օրենսդրության փոփոխություններ

Նախագծերը մշակվել են երաշխավորության ինստիտուտի բարեփոխումների եվ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի ինստիտուտի բարեփոխումների համար:

 

 • Discussed

  05.09.2017 - 20.09.2017

 • Type

  Law

 • Area

  Financial

 • Ministry

  Central Bank of the Republic of Armenia

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 5336

Print