Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 31-Ի N 1036-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի

N 1036-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»

ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի

ընդունման 

 1. Անհրաժեշտությունը

 ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը մշակվել է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2021 թվականի օգոստոսի 25-ի ՀՀ վարչապետի N 898-Ա որոշումով Արտյոմ Սմբատյանն ազատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալի պաշտոնից։ 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները 

ՀՀ վարչապետի 2021 թվականի օգոստոսի 25-ի N 898-Ա որոշումով Արտյոմ Սմբատյանն ազատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալի պաշտոնից։

Ելնելով վերոգրյալից անհրաժեշտություն է առաջանում փոփոխություն կատարել ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի «Այլընտրանքային ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատելու մասին» N 1036-Ա որոշման հավելվածում, որով հաստատվել է այլընտրանքային ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի անհատական կազմը։ 

 1. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը 

«Այլընտրանքային ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատելու մասին» N 1036-Ա որոշման մեջ փոփոխությունը պետք է կատարվի ՀՀ վարչապետի կողմից (հիմք՝ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մաս): 

 1. Ռազմավարական փաստաթղթերի հետ նախագծի կապի մասին 

Նախագիծը չի առնչվում Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարությունների հետ։ 

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

 Այլընտրանքային ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի անհատական կազմի հաստատման գործընթացում օրենքով նախատեսված պահանջի ապահովում։ 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

 Որոշման ընդունման ակնկալվող արդյունքը՝ «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի պահանջների կատարման ապահովում: 

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք 

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմում։  

 1. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

 Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և /կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

 9  Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշման նախագծի ընդունման դեպքում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի էական ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն չի առաջանում։

 • Discussed

  27.12.2021 - 11.01.2022

 • Type

  Decision

 • Area

  Territorial administration and development

 • Ministry

  Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1142

Print