Add to favourites

Located in RA Government

««Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Դեղերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծեր

 1. Անհրաժեշտությունը

Սույն օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է բնակչության շրջանում դեղերի արտադրանքի վերաբերյալ պատշաճ իրազեկվածության բարձրացմամբ։

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Ներկայումս գործող օրենսդրությամբ արգելվում է արտաքին գովազդային վահանակների  միջոցով դեղերի գովազդը, ինչը որոշակի խոչընդոտներ է ստեղծում դեղերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բնակչությանը առավել հասանելի դարձնելու համար։

 

 1. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Դեղերի ոլորտում գործունեություն իրականացնող ընկերությունների համար գովազդի ոլորտում հավասար մրցակցային դաշտի ապահովում։

 

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Ապրանքների գովազդի համար արավել հասանելի դաշտի ապահովում և հնարավորություն առավել լայն հարթակներում արտադրանքի վերաբեյալ տեղեկատվության տարածման։

 

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից:

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Դեղերի ոլորտում իրազեկվածության բարձրացում այլ հարթակների ներգրավման միջոցով։

 1. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

««Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Դեղերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը բխում է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի «4.5 Առողջապահություն» կետից։

 1. Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)

Այլ տեղեկություններ առկա չեն:

 «Հայաստանի Հանրապետության գովազդի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունելու կապակցությամբ պետական բյուջեում (կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում) ծախսերի կամ եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 «Հայաստանի Հանրապետության գովազդի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի նախատեսվում:

 

 • Discussed

  07.12.2021 - 22.12.2021

 • Type

  Law

 • Area

  Healthcare, Economy

 • Ministry

  Ministry of Economy

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 5042

Print