Add to favourites

The draft has been accepted

«Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի սեպտեմբերի 10-ի №487Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի սեպտեմբերի 10-ի №487Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագծի վերաբերյալ

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N487Ն որոշմամբ հաստատված է մրցութային դիմումների միջոցով տրամադրվող ռադիոհաճախականությունների ցանկը:

Հաշվի առնելով, որ շարժական կապի լայնաշերտ տեխնոլոգիայի ցանցերի զարգացման համար անհրաժեշտ 700ՄՀց ռադիոհաճախականությունների տիրույթների 703-733ՄՀց և 758-788 հատվածներն առանձնացվել են առևտրային նպատակով տրամադրելու համար, անհրաժեշտություն է առաջացել լրամշակել հանձնաժողովի 2008 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N487Ն որոշմամբ հաստատված՝ մրցութային դիմումների միջոցով տրամադրվող ռադիոհաճախականությունների ցանկը, այն լրացնելով 700ՄՀց ռադիոհաճախականությունների տիրույթի 703-733ՄՀց և 758-788 հատվածներով։

 

 

 1. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

 

Նախագծով առաջարկվում է հանձնաժողովի 2008 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N487Ն որոշմամբ հաստատված՝ մրցութային դիմումների միջոցով տրամադրվող ռադիոհաճախականությունների ցանկը լրացնել 703-733ՄՀց և 758-788 ռադիոհաճախականությունների հատվածներով։

 

 

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և ան­ձինք

 

Նախագիծը մշակել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը:

 

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

    Հաշվի առնելով վերոգրյալը, հեռահաղորդակցության շուկայում 700ՄՀց ռադիոհաճախականությունների տիրույթի նկատմամբ առկա հետաքրքրվածությունը՝ 703-733ՄՀց և 758-788ՄՀց հատվածների մրցութային հիմունքներով տրամադրումը կնպաստի շարժական կապի լայնաշերտ ցանցերի և միջազգային միտումներին համահունչ հեռահաղոր-դակցության ոլորտի շարունակական դինամիկ զարգացմանը, ինչպես նաև կապահովի ՀՀ պետական բյուջեի լրացուցիչ մուտքեր։

 • Discussed

  18.11.2021 - 05.12.2021

 • Type

  Decision

 • Area

  Telecommunication(electronic communication)

 • Ministry

  RA Public Services Regulatory Commission

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 3686

Print