Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 27-Ի N 707-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018  ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 27-Ի N 707-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը (նպատակը)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 27-ի N707-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասնին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ` Նախագիծ) մշակվել է հիմք ընդունելով «Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի մասին» ՄԱԿ-ի 1988 թվականի Կոնվենցիայի «Հսկման ենթակա պրեկուրսորների» կազմի փոփոխությունը: Ցանկում ավելացվել են նյութեր (պրեկուրսորներ), որոնք ենթակա են միջազգային հսկողության, սակայն ՀՀ օրենսդրությամբ դրանց վերաբերյալ հսկման մեխանիզմներ սահմանցված չեն: Սույն իրավական ակտով վերոհիշյալ նյութերը պրեկուրսորների կազմում ընդգրկելը հնարավորություն է տալիս հսկողություն սահմանել այդ նյութերի շրջանառության վրա: 

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Ցանկում ընգրկման համար առաջադրված նյութերը հանդիսանում են պրեկուրսորներ, որոնք օգտագործվում են այլ թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի ստացման համար: ՀՀ պետական եկամուտների մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունից ստացված օպերատիվ տվյալներ կան, որ այդ նյութերը չլինելով ընդգրկված հսկման ենթակա նյութերի ցանկում չարաշահվում են և շրջանառվում են ապօրինաբար:

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

       Հավելվածում ընդգրկման ենթակա  նյութերը  ընդգրկվել են նաև   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21.08.2003 թվականի «Հայաստանի Հանրապետությունում հսկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների կազմը (ցանկը) հաստատելու մասին» թիվ 1129-Ն որոշման հավելվածով հաստատված ցանկերում, ինչը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետությունում կանոնակարգելու այդ նյութերի ապօրինի  շրջանառությունը:

 1. Ակնկալվող արդյունքը.

Վերոհիշյալ նյութերի նկատմամբ հսկողության սահմանումը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետությունում կանխել դրանց ապօրինի շրջանառությունը:

       5.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

 Իրավական ակտի նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների և իրավաբանական վարչությունների և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից:

 • Discussed

  16.03.2021 - 31.03.2021

 • Type

  Decision

 • Area

  Healthcare

 • Ministry

  Ministry of Healthcare

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1484

Print