Add to favourites

«Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծ

Երևանի քաղաքապետի 2021 թվականի բյուջետային ուղերձի էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացված է «Նախագծեր, Առնչվող փաստաթղթեր/ հղումներ» հատվածում

 

 • Discussed

  11.11.2020 - 26.11.2020

 • Type

  Decision

 • Area

  Territorial administration and development

 • Ministry

  Yerevan Municipality

Public discussion

26.11.2020 17:37

During public discussions on November 26, 2020 at 15:00 in the briefing hall on the 5th floor of the administrative building of the Yerevan City Hall, located at 1 Argishti Street, open public hearings will be held.

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1513

Print