Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Սույն նախագծով առաջարկվում է սահմանել «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի հիման վրա պետության տիրապետությանը հանձնված գույքի հավատարմագրային կառավարման համար մրցույթ կազմակերպելու և մրցույթի արդյունքները ամփոփելու կանոնները, ինչպես նաև հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կնքվելիք հավատարմագրային պայմանագրի օրինակելի ձևը։

 • Discussed

  17.09.2020 - 02.10.2020

 • Type

  Law

 • Area

  Justice, Fight against corruption

 • Ministry

  Ministry of Justice

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 535

Print

Suggestions

Արտակ Պողոսյան

18.09.2020

Հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծի նպատակը և սկզբունքները ընդունելի են միանշանակ և ամբողջական ձևով: Սակայն լուրջ վերանայման կարիք ունի կազմակերպությունների ընտրության և գնահատման չափանիշները՝ թափանցիկ և ազատ արդար ընտրություն կատարելու համար՝ կարգի 8-րդ կետը: Մյուս կողմից սկզբունքորեն դեմ եմ և հիմնավորված չեմ համար արտերկրյա կազմակերպությունների ներգրավումը այս գործընթացներին: Բացի այդ, լուրջ վերանայման կարիք ունի պայմանագրի օրինակելի ձև՝ առնվազն երկու կողմերի իրավունքները և պարտականությունները պետք է մանրամասն նկարագրված լինի, ինչպես նաև դրան չկատարման համար բոլոր կողմերի պատասխանատվությունը, այլ ոչ թե միայն մեկի: Բացի այդ, հիմնավորման և հստակեցման կարիք ունի օրինակելի պայմանագրի 17-րդ կետի «ներկայացնում է [ապահովման միջոցը] պայմանագիր» պահանջը:

See more