Add to favourites

The project has not been accepted

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նախագծով հաստատվում է

 • Տիեզերական տեխնիկայի և օբյեկտների գրանցման կարգը:
 • Տիեզերական տեխնիկայի և օբյեկտների գրանցման դիմումի ձևը:
 • Տիեզերական տեխնիկայի և օբյեկտների գրանցամատյանի ձևը:
 • Discussed

  09.09.2020 - 24.09.2020

 • Type

  Decision

 • Area

  High tech industry

 • Ministry

  Ministry of High-Tech Industry

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1904

Print