Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  

 

 1. Ընթացիկիրավիճակըև իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

 

                ՙՙՀայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» oրենքի նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը բխում է 2019 թվականի մարտի 3-ին Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության/ԻԿԱՕ/ կողմից ՙՙԱնվտանգություն, քաղաքացիական ավիացիաի պաշտպանությունը անօրինական միջամտության ակտերից՚՚ թիվ 17 Հավելվածում ՙՙԱնօրինական միջամտության ակտեր՚՚ հասկացության մեջ կատարված փոփոխություններով« ինչպես նաև 2019 թվականին ԻԿԱՕ տեսչական խմբի կողմից ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում իրականացված ավիացիոն անվտանգության աշխատանքների աուդիտի արդյունքնում ներակայացված առաջարկություններից, կապված ՀՀ Քրեական օրենսգրքում թիվ 17 Հավելվածում սահմանված ՙՙԱնօրինական միջամտության ակտեր՚՚ ստանդարտում  անօրինական միջամտության ակտերի հետ կապված յուրաքանչյուր հանցագործությունների համար առանձին քրեական պատասխանատվություն  սահմանելու  ինչպես նաև քաղաքացիական ավիացիայի դեմ ուղղված  իրավախախտումների նկատմամբ կանխարգելիչ քաղաքականություն

 1. Առաջարկվող կարգավորմանբնույթը

 Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքի 217 հոդվածը  պատիժ է սահմանվում օդանավ  ահաբեկչության համար, 221-րդ հոդվածով պատիժ է սահմանվում օդանավ  փախցնելու կամ զավթելու համար,  246-րդ հոդվածը՝  տրանսպորտային միջոցները կամ հաղորդակցության ուղիները փչացնելու համար, 250-րդ հոդվածը միջազգային թռիչքների կանոնները խախտելու համար,  259-րդ հոդվածը ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալու համար, 303-րդ հոդվածը Դիվերսիա կազմակերպելու և իրականացնելու համար, իսկ 304-րդ հոդվածը, որը կրում է Վնասարարությունը անվանումը, սահմանում է պատիժ այն գործողության կամ անգործության համար, որը պետությունը թուլացնելու նպատակով ուղղված է այդ թվում նաև տրանսպորտի մարմինների գործունեության քայքայմանը:

Ինչպես տեսնում ենք ԻԿԱՕ-ի կողմից որպես քրեական պատասխանատվության ենթակա որոշ անօրինական միջամտության ակտեր ներառված են ՀՀ Քրեական օրենսգրքում, սակայան դրանք ամբողջությամբ չեն պարունակում ԻԿԱՕ-ի կողմից թիվ 17 Հավելվածում սահմանված քրեական պատասխանատվության ենթակա բոլոր ակտերը, հետևաբար անհրաժեշտ է օրենսգրքում առկա բացը լրացնել, ինչպես նաև որպես ԻԿԱՕ ամդամ երկրի կատարել Չիկագոյի Կոնվենցիայով սահմանված և ՀՀ կողմից ընդուված ստանդարտների պահանջները:

     Հիմք ընդունելով ԻԿԱՕ-ի կողմից քաղաքացիական ավիացիայի գործունեության դեմ ուղղված անօրինական միջամտության ակտերի կանխման և հակազդման նպատակով անդամ պետությունների կողմից քրեական պատասխանատվության սահմանման կարևորությունը, նախագծով առաջարկվել է Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքը լրացնել նոր հոդվածներով և դրանց դրույթների խախտման համար սահմանել քրեական   պատասխանատվություն:

 1. Նախագծիմշակման գործընթացում  ներգրավված  ինստիտուտները,  անձինք  և նրանց դիրքորոշումը

 

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից:

 1. Ակնկալվողարդյունքը

 

               Նախագծի ընդունմամբ կսահմանվի  քրեական պատասխանատվություն քաղաքացիական ավիացիայի դեմ ուղղված այնպիսի անօրինական միջամտության գործողություններ կամ այդպիսի գործողություններ կատարելու փորձերի համար, որոնք վտանգ են ստեղծում քաղաքացիական ավիացիայի անխափան, արդյունավետ և անվտանգության գործունեության համար, ինչպես նաև ՀՀ կողմից ՀՀ քրեական օրենսգրքով հստակ կսահմանվեն և լիարժեքորեն կկիրառվեն ԻԿԱՕ ստանդարտներով սահմանված այնպիսի անօրինական միջամտության ակտերի իրականցման համար, որոնք սպառնում են քաղաքացիական ավիացիայի անխափան, արդյունավետ և անվտանգության գործունեությանը, ուղևորների, օդանավերի անձնակազմերի անդամների կյանքին ու առողջությանը և հասարակական անվտանգությանը:

 

 

 

 

 

 • Discussed

  08.09.2020 - 24.09.2020

 • Type

  Law

 • Area

  Aviation, Criminal legislation

 • Ministry

  Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 668

Print