Add to favourites

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերն այլ նպատակային նշանակության փոխադրման բացառիկ դեպքերը սահմանելու մասին

Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավորություն կստեղծվի բացառել գյուղատնտեսական հողերի անհիմն փոխադրումն այլ նպատակային նշանակության հողերի շարքը:

 • Discussed

  28.04.2020 - 14.05.2020

 • Type

  Decision

 • Area

  Agriculture, Economy

 • Ministry

  Ministry of Economy

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 5351

Print

Suggestions

Արմեն Վարդանյան

02.05.2020

Հողային օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ գյուղատնտեսական հողատեսքերը ենթակա են հատուկ պահպանության: Այդ հողերի փոխադրումը ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի թույլատրվում է բացառիկ դեպքերում` սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Նույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածով սահմանված է հողերի նպատակային նշանակությունը, հողատեսքերը, գործառնական նշանակությունը, որի դրույթներով ՀՀ կառավարությանը գյուղատնտեսական նշանակության հողերն այլ նպատակային նշանակության փոխադրման բացառիկ դեպքերը սահմանելու իրավասություն վերապահված չէ: Բացի այդ, 7-րդ հոդվածի 8-9-րդ մասերը ըստ էության լուծում են 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջը և օրենքի մակարդակով կարգավորում են հողերի նպատակային նշանակության փոփոխման հարցերը: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի պահանջով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով, իսկ Սահմանադրության և օրենքների հիման վրա և դրանց իրականացումն ապահովելու նպատակով Սահմանադրությամբ նախատեսված մարմինները կարող են օրենքով լիազորվել ընդունելու ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր, հետևաբար կառավարությունը նման նախագծով առաջարկվող որոշում ընդունել չի կարող, խնդրի լուծումը պետք է տրվի նախևառաջ օրենքի մակարդակում՝ եղած կարգավորումների վերանայման և կառավարությանը հստակ և համապատասխան լիազորություն տալու միջոցով, որով պետք է հստակ հիմնավորված և հստակ սահմանվեն փոխադրման հիմքերը, դեպքերը և կարգը՝ իրավական որոշակիության սկզբունքից և չարաշահումների, կոռուպցիոն դրսևորումների կանխման անհրաժեշտությունից ելնելով:

Թաթուլ Ստեփանյան

30.04.2020

Հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխությունը ներկայումս իրականացվում է ՀՀ Վարչապետի 13.08.2001թ. N599 որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի դրական եզրակացության առկայության պարագայում միայն, որից ենթադրելի է, որ գոյություն ունի Մարմին, ով զբաղվում է յուրաքանչյուր առաջարկի քննարկմամբ և օժտված է որոշում կայացնելու իրավասությամբ։ Եթե, նույն Մարմինն է օժտված լինելու նույն լիազորություններով, որն է այս նախագծի անհրաժեշտությունը։

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ

28.04.2020

" 7. բնակելի տների կառուցմամբ` այլընտրանքների բացակայության դեպքում 9. արդյունաբերական, էներգետիկ օբյեկտների կամ հասարակական նշանակության շինությունների կառուցման նպատակով՝ այլ հողատեսքերի, արոտավայրերի և խոտհարքների 4-րդ և 5-րդ կարգի հողամասերի տրամադրմամբ՝ այդ օբյեկտների տեղադրման այլընտրանքների բացակայության դեպքում" ... Այս երկու հոդվածների ձևակերպումները կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում, քանի որ "այլընտրանքների բացակայության դեպքում " ձևակերպումը լղոզված է ու հստակ չէ: Մեր իրականության մեջ անպայման շրջանցելու հնարավորություն են ստեղծում կառուցապատողների համար:

See more