Add to favourites

Under development

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԶԵՆՔ ԿՐԵԼՈՒ, ՊԱՀԵԼՈՒ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԶԵՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ, ՁԵՎԸ, ՄՈԴԵԼԸ, ՔԱՆԱԿԸ, ԶԵՆՔՈՎ ԵՎ ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔՈՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ (ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ), ՊԱՀԵԼՈՒ, ԿՐԵԼՈՒ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 1-Ի ԹԻՎ 656 ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 22-Ի ԹԻՎ 201-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Հրանտ Ղարաբեկյան 21.11.2019 12:11:22 Ոստիկանություն, ԱԱԾ և այլն ինչի՞ համար են, կամ ՊԵԿ ղեկավարի անվտանգության ծառայությունը ինչի՞ համարա։ Օպերատիվ աշխատակիցների պարագայում ինչ-որ չափով հասկանալի է, բայց ասենք բաժնի պետը ինչու՞ պտի զենք կրի։
2 Էդուարդ Բադալյան 21.11.2019 12:47:31 Հավելված 1-ից հանել 1 և 2 կետերը: 3-րդ կետում թողնել միայն հերթափոխի կամ բաժանմունքի ու հերթափոխի պետերին: Առաջարկի ներկայացման պահին հայտնի չէ ինքնապաշտպանության նպատակով զենքի անհրաժեշտություն առաջանալու վերաբերյալ որևէ դեպքի մասին կապված ՊԵԿ նախագահի, տեղակալների, վարչություններ և բաժինների պետերի հետ: Հայտնի չէ նաև որևէ դեպք, երբ խնդիր է առաջացել վերջիններիս՝ աշխատանքային պարտականություններն իրականացնելիս զենքի գործադրման անհրաժեշտության առաջացման մասին: Ընդհանրապես դժվար է պատկերացնել իրավիճակ, երբ ՊԵԿ նախագահը, տեղակալները, վարչությունների ու բաժինների պետերն ու տեղակալներն աշխատանքային պարտականությունների իրականացման հետ կապված կարիք կունենան զենքի գործադրման: