Add to favourites

«ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 2019 թվականի _______________ N_______-Լ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Սարգիս Ավագյան 04.10.2019 15:12:44 Առաջարկում եմ 11-րդ կետի 24 ենթակետում ավելացնել ևս մի բ) հավելում հետևյալ բովանդակությամբ. Բ) Կառավարության 5 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1936-Ն որոշմամբ նախկինում Կանանց արհեստական սերմնավորման կաբինետների համար առաջադրվում էին այնպիսի բարդ և թանկ սարքավորումների առկայություն, որը ավելի բնորոշ էր արհեստական բեղմնավորման կաբինետների համար: Դրա հետևանքով այդպիսի թվով 5 կաբինետներ գործում էին միայն Երևանում: 5 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխությունների կատարման արդյունքում հնարավոր եղավ որոշման հավելված 1-ի 77-րդ կետը փոխելով, այն բաժանել 2 ենթակետերի, որով հնարավոր դարձավ այդպիսի կաբինետների առկայությունը նաև մարզերում:
2 Սարգիս Ավագյան 04.10.2019 15:15:16 Առաջարկում եմ 28-րդ կետում ավելացնել 2) ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ. 2) այնուամենայնիվ Կառավարության 5 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1936-Ն որոշման 77.2 կետով սահմանված պահանջները խրթին են և տարբեր մեկնաբանությունների հնարավորություն են տալիս: Օրինակ, արհեստական սերմնավորման կաբինետի առկայություն կարող է թույլատրվել միայն վերակենդանացման բաժանմունքի առկայությամբ !!! Դա բերում է, Արհեստական սերմնավորման կաբինետների սակավություն հանրապետությունում:
3 Սարգիս Ավագյան 04.10.2019 15:15:16 Առաջարկում եմ 28-րդ կետում ավելացնել 2) ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ. 2) այնուամենայնիվ Կառավարության 5 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1936-Ն որոշման 77.2 կետով սահմանված պահանջները խրթին են և տարբեր մեկնաբանությունների հնարավորություն են տալիս: Օրինակ, արհեստական սերմնավորման կաբինետի առկայություն կարող է թույլատրվել միայն վերակենդանացման բաժանմունքի առկայությամբ !!! Դա բերում է, Արհեստական սերմնավորման կաբինետների սակավություն հանրապետությունում:
4 Սարգիս Ավագյան 04.10.2019 15:16:02 Առաջարկում եմ 46-րդ կետում ավելացնել 19) ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ. Լրացումներ կատարել Կառավարության 5 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1936-Ն որոշման 77.2 կետով սահմանված պահանջներում, այնպես, որ ավելորդ, արհեստական դժվարություններից և պահանջներից ազատվեն Արհեստական սերմնավորման կաբինետներին առաջարկվող պահանջները, որը հնարավորություն կտա այդպսիս կաբինետներ բացել և ունենալ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում:
5 Սարգիս Ավագյան 04.10.2019 15:16:02 Առաջարկում եմ 46-րդ կետում ավելացնել 19) ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ. Լրացումներ կատարել Կառավարության 5 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1936-Ն որոշման 77.2 կետով սահմանված պահանջներում, այնպես, որ ավելորդ, արհեստական դժվարություններից և պահանջներից ազատվեն Արհեստական սերմնավորման կաբինետներին առաջարկվող պահանջները, որը հնարավորություն կտա այդպսիս կաբինետներ բացել և ունենալ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում: