Add to favourites

Under development

«Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Ներկայացված  օրենքի նախագիծը պայմանավորված է համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ  նախատեսված գործընթացների դիտարկման արդյունքներով  բացահայտված  խնդիրներին  լուծում  տալու  անհրաժեշտությամբ:

 • Discussed

  27.08.2019 - 11.09.2019

 • Type

  Law

 • Area

  Territorial administration and development

 • Ministry

  Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 7852

Print

Suggestions

Արմեն Վարդանյան

28.08.2019

«ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածում պարզ չէ՝ 3-րդ հոդվածից ինչ է հանվում, իսկ եթե խոսքը 3-րդ հոդվածի նոր խմբագրության մասին է, ապա այն չի կարող նախագծում <<Հոդված 2>>-ով ձևակերպվել, որովհետև 3-րդ հոդվածի նոր խմբագրությունը պետք է շարադրվի նախագծի 1-ին հոդվածի մեջ և դրա բովանդակությամբ. Օրենքի նախագծում 3-րդ հոդվածի խմբագրությամբ առաջարկվող hասկացություններից՝ <<համայնքային ծառայություն>> հասկացությունը կրկնորդում և հակասում է <<Հանրային ծառայության մասին>> ՀՀ-206-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասին, որտեղ համայնքային ծառայության բնորոշումը այլ է. համայնքային ծառայությունը մասնագիտական գործունեություն է, որն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և համապատասխան ավագանու որոշումներով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված լիազորությունների իրականացմանը, ինչով հակասում է <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ մասին, որի համաձայն՝ նորմատիվ իրավական ակտերում բացառվում են իրավական նորմերի անհիմն կրկնությունները և ներքին հակասությունները: Օրենքի նախագծի 4-րդ հոդվածում նոր խմբագրությամբ առաջարկվող 10-րդ հոդվածում մասերը համարակալել հերթական համարի կետերով՝ բացառելով առանց համարակալման մասի կամ պարբերության առկայությունը և օրինակ՝ <<1.1>> համարակալումը` հիմք ընդունելով <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մասը: Օրենքի նախագծի 5-6-րդ հոդվածներում հանել ավելորդ համարակալումները:

See more