Add to favourites

Located in RA Government

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 1173-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի «Ոչ նյութական մշակութային արժեքների նույնականացման, փաստաթղթավորման, պահպանության և տեղեկատվության փոխանակման կարգը ու ոչ նյութական մշակութային արժեքի վկայագրի ձևը հաստատելու մասին» N 1173-Ն որոշման մեջ (այսուհետ՝ որոշում) կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
 • որոշման վերնագրից հանել «ու ոչ նյութական մշակութային արժեքի վկայագրի ձևը» բառերը,
 • ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը,
 • որոշման N 1 հավելվածի՝

ա. 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ, 7-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 • Discussed

  28.04.2017 - 30.05.2017

 • Type

  Decision

 • Area

  Cultural

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 5020

Print