Add to favourites

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Artur Amiraghyan 27.06.2019 19:12:02 Առաջարկում եմ Սահմանապահ համայնքներում ավտոտնակների մասով ընդհանրապես հանել պետական գրանցման համար պետական տուրքը և ծառայության վճարը, իսկ 912-Ն որոշման մեջ նախաձեռնել փոոխություն , որով մինչև 2022 թվականը ինքնակամն օրինականացող քաղաքացիները վճարումները կարող են անել 50%-ով: