Add to favourites

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի N 703-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

                                                                              Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր Ո Ւ Մ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի

N 703-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին»

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ

 

1.

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

 

Որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության  փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի մոտ 2019 թվականի փետրվարի 19-ին ժամը 14:30-ին կայացած՝ Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային խորհրդի նիստի հանձնարարականով` ՀՀ Արարատյան դաշտի արտեզյան ջրավազանի տարածքում ձկնաբուծության նպատակով տնտեսավարող սուբյեկտներին  ջրօգտա­գործման թույլտվության տրամադրման չափորոշիչներ (ջրախնայող տեխնոլոգիաներ, երկրորդային ջրօգտագործում և այլն) սահմանելու վերաբերյալ

 

2.

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

 

Ըստ ՀՀ մարզպետարաններից ստացված օպերատիվ տեղեկատվության՝ 2018թ. Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված է շուրջ 169 ձկնաբուծական տնտեսություններ: Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից ստացված օպերատիվ տեղեկատվության 2018 թ. հանրապետությունից արտահանվել է շուրջ 4000 տոննա ձուկ և շուրջ 150 տոննա խավիար:

Արարատյան դաշտի արտեզյան ավազանի ջրային պաշարների անարդյունավետ կառավարումը, արդյունագործական ձկնաբուծության ավանդական տեղնոլոգիաների կիրառումը, արդյունագործական ձկնաբուծության ցածր շահութաբերության մակարդակը:

 

3.

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

 

   Ձկնաբուծության ոլորտը ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով ՀՀ ԳՆ կողմից մշակվել և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացվել «Ձկան եվ ձկնամթերքի պահպանման ժամանակ առաջացող բնական կորուստների չափերը» ՀՀ կառավարության որոշման հավելվածը, «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, «Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգ ՀՀ կառավարության որոշումը» , «Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագիրը» ՀՀ կառավարության որոշումը:

 

4.

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

 

Արարատյան դաշտի արտեզյան ավազանի ջրային պաշարների կառավարման արդյունավետության բարձրացում, արդյունագործական ձկան արտադրության և արտահանման ծավալների ավելացում։

5.

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

 

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի կողմից:

6.

Ակնկալվող արդյունքները

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի N 703-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը կնպաստի ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման, ջրային մակերեսների արդյունավետ օգտագործմանը, արտադրվող արդյունագործական ձկան արտադրության և արտահանման ծավալների ավելացմանը։

7.

Հասարակությանը նախագծի մասին իրազեկումը

 

 

9.

Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները

 

Միջազգային պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտություն չկա:

                                                            Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի

N 703-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին » Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն բացակայության մասին

 

   «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի N 703-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում;

                                                                    Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի

N 703-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին » Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացման կամ նվազեցման բացակայության մասին

 

                «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի

N 703-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին » Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացմու կամ նվազեցմում չի առաջացնում։

 

 

     

  • Discussed

    07.05.2019 - 22.05.2019

  • Type

    Decision

  • Area

    Agriculture

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 7331

Print

Suggestions

Գոռ Գրիգորյան

15.05.2019

Ուսումնասիրելով շրջանառության մեջ դրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի «Ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» N 703-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը գտնում ենք, որ գործադիրը նախատեսում է Արարատյան դաշտում ձկնաբուծական տնտեսությունների համար սահմանել երկու տեսակի ձկնարտադրության երկու չափորոշիչներ, որոնցից առաջինը վերաբերում է նոր ստեղծվող տնտեսություններին, իսկ երկրորդը՝ գործող տնտեսություններին: ՀՀ կառավարության 18 սեպտեմբերի 2014 թվականի N 1111-Ն որոշման 1-ին մասի համաձայն Արարատյան, Հրազդանի և Ախուրյանի ավազանային կառավարման տարածքներում սահմանվել է սակավաջրություն: Վերը նշված որոշման հիման վրա ձկնաբույծները 30 տոկոսով կրճատեցին իրենց կողմից օգտագործվող ջուրը: Նախագծի համաձայն հնարավորություն է ստեղծվում նոր ստեղծվող տնտեսություններին տրամադրել ջրօգտագործման թույլտվություն, հետևաբար կարելի է փաստել, որ Արարատյան, Հրազդանի և Ախուրյանի ավազանային կառավարման տարածքներում սակավաջրությունը վերացել է: Եթե ներկայումս առկա չէ սակավաջրության խնդիր, ուստի պետք է ոչ թե ջրօգտագործման թույլտվություններ տրամադրել նոր ստեղծվող տնտեսություններին, այլ վերականգնել գործող տնտեսությունների նախկին ջրօգտագործման ծավալները՝ տնտեսվարողների համաձայնությամբ: Հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության ստորգետնյա ջրային պաշարների արդյունավետ կառավարմանն ուղղված վերջին տարիների ջանքերը՝ գտնում ենք, որ նախագծով անհրաժեշտ է նաև սահմանել յուրաքանչյուր տնտեսության համար տրամադրվող ջրի առավելագույն քանակ՝ հիմք ընդունելով տնտեսության տարածքը, արտադրողականությունը և աշխարհագրական դիրքը: Հ.Գ. Սույն առաջարկությունը ներկայացվում է Հայաստանի ձկնաբույծների միության առաջարկով:

See more