Add to favourites

Under development

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի №358Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի №358Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

«Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի №358Ն որոշման մեջ փոփոխություններ» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագծի (այսուհետ՝ նախագիծ) ընդունումը պայմանավորված է նոր սպառողի կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման գործընթացի բարելավման անհրաժեշտությամբ:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Համաշխարհային բանկը յուրաքանչյուր տարի հրապարակում է «Գործարարությամբ զբաղվելը» զեկույցը, որի նպատակն է գնահատել 190 երկրների գործարար միջավայրի վրա ուղղակիորեն ազդող կարգավորումները։ Գնահատումը կատարվում է 10 ոլորտներում, որոնցից մեկը «էլեկտրականության միացում» ցուցիչն է, ինչն էլ բնութագրվում է նոր սպառողների սպառման համակարգերն էլեկտրական ցանցին միացման գործընթացների քանակով, դրանց տևողությամբ, միացման վճարի մեծությամբ, ինչպես նաև սպասարկման որակի ցուցանիշներով:

       Նախագծի ընդունմամբ կբարելավվի Հայաստանի Հանրապետության դիրքը՝ նշված զեկույցի «Էլեկտրականության միացում» ցուցիչի մասով:

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականության փոփոխություն չի նախատեսվում:

 3. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

       Նախագծի նպատակը նոր սպառման համակարգն էլեկտրամատակարարմամբ ապահովելու սահմանված ժամկետների կրճատումն է։

 4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և ան­ձինք

       Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից և քննարկվել է «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի հետ:

5. Ակնկալվող արդյունքը

       Նախագծի ընդունման արդյունքը էլեկտրամատակարարմամբ ապահովելու սահմանված ժամկետների կրճատումն է։

       Հանձնաժողովի գնահատմամբ, նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի բարելավել Հայաստանի Հանրապետության դիրքը Համաշխարհային բանկի «Գործարարությամբ զբաղվելը» զեկույցի «էլեկտրականության միացում» ցուցիչի մասով։

 • Discussed

  15.04.2019 - 01.05.2019

 • Type

  Decision

 • Area

  Energy (electricity, heat supply, gas supply systems)

 • Ministry

  RA Public Services Regulatory Commission

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 6279

Print

Suggestions

Գևորգ Ենգիբարյան

15.04.2019

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու մասին» №358Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների 5 կետում «60» և «300» թվերը ես չգտա, կարող եք օգնել՞՞՞

See more