Add to favourites

Under development

«Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր

«Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է պատիժները կատարող մարմինների և հիմնարկների պաշտոնատար անձանց գործողության, անգործության կամ ընդունած ակտի վերադասության կարգով բողոքարկման ընթացակարգի և բողոքների ընդդատության հետ կապված հարցերի համապարփակ  իրավակարգավորմամբ:

 • Discussed

  12.04.2019 - 27.04.2019

 • Type

  Law

 • Area

  Justice, Penitentiary, Criminal procedure

 • Ministry

  Ministry of Justice

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2882

Print

Suggestions

Դավիթ Թումասյան

14.04.2019

ՀՀ ՔԿՕ-ն բացառապես վերաբերելի է դատապարտյալներին, նրանց իրավունքներին և պարտականություններին, պատժի կրման կարգին ու պայմաններին և այլն, հետևաբար կալանավորված անձանց վերաբերող նորմեր այստեղ նախատեսվել չեն կարող: Այդ նորմաերի ամրագրման համար պետք է փոփոխություն իրականացվի Ձերբակալված և կալանավորված անձանց մասին ՀՀ օրենքում: Իսկ Նախագծի 4-րդ հոդվածից պետք է հանել "Կալանավորված անձը կամ" բառերը:

See more