Add to favourites

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Վահան Հովհաննիսյան 12.04.2019 17:28:25 Կարծում եմ նախագիծը պարունակում է կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր: Ինչ իմաստ ունի տալ հատուկ թույլտվություն, եթե ավագանին սահմանում է չափանիշ? Ավագանին ինչ չափանիշներ է որոշելու?? Ինչի հիման վրա?? Ոչ մի մանրամասն նկարագրված չի այս նախագծով: Բիզնես ոլորտին վերաբերվող նախագիծը նման անփույթ ձևով կազմելը մեր երկրի տնտեսության համար բարենպաստ չի: Մի նայեք միայն Երևանի մասշտաբով, սա վերաբերվելու է ՀՀ բոլոր համայնքներին: Պետք է հստակություն մտցնել, ավագանուն ու համայնքի ղեկավարին ամենազոր դարձնելու կարիք չկա: Չի ընդունվել: Համայնքի ղեկավարի կողմից թույլտվությոն տրամադրելը նպատակ է հետապնդում պարզելու արդյոք դիմումատուի կողմից պահպանված են ավագանու որոշման պահանջները թե, ոչ: Միաժամանակ տվյալ նախագծով չի կարող սահմանվել չափորոշիչներ, քանի որ նախագծի հիմնական էությունը այդ չափորոշիչները (պահանջները և պայմանները) սահմանելու իրավասությունը համայնքի ավագանուն վերապահելն է, քանի որ հարցը բացառապես տեղական նշանակության է, իսկ ավագանին կարող է դրանք սահմանել ելնելով տվյալ համայնքի առանձնահատկությունից: