Add to favourites

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 13-ի N 103-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Թաթուլ Ստեփանյան 22.03.2019 08:31:04 Ողջունելի առաջարկ է և շատ վաղուց հասունացած: Առաջարկում եմ օգտվելով հնարավորությունից արմատական փոփոխություններ անել լաբորատոր համակարգում՝ բոքլոր ուղղություններով: Ընդունվել է ի գիտություն Ընդունվել է ի գիտություն
2 Թաթուլ Ստեփանյան 22.03.2019 15:19:42 Առաջարկում եմ «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» /ՀԱԲԼԾԿ/ ՊՈԱԿ-ի համար ստեղծել առավել բարձր ինքնուրույնության մակարդակ, քան որ ներկայացված է նախագծում: Ընդունվել է ի գիտություն Ընդունվել է ի գիտություն
3 Թաթուլ Ստեփանյան 25.03.2019 09:11:09 Առաջարկում եմ ՀԱԲԼԾԿ-ի կառուցվածքից անջատել անասնաբուժական լոբորատորիան, իրավական հնարավորություններ ստեղծել վերջինիս անկախության բարձր մակարդակում գործելու համար: Ընդունվել է ի գիտություն Ընդունվել է ի գիտություն
4 Տիգրան Սարաֆյան 03.04.2019 15:01:55 իսկ գյուղ. նախարարությունը առանձին լինելու է, թե ոչ Ընդունվել է ի գիտություն «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ընդունում և դրանում համապատասխանաբար փոփոխություններ է կատարում բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը