Add to favourites

Փոստային ոլորտի զարգացման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Տիգրան Սարաֆյան 12.12.2018 16:20:19 հայեցակարգում ուշադրություն չի դարձվել, այն հարցին թե ինչու պետք է փոստային գործնեության պետ. տուրքը անհամաչափ բարձր է, հարակից բնագավառների պետ.տուրքերի չափերից, միշտ այս հարցը շրջանցվում է, մրցակցային դաշտի վերլուծությունը բացակայում է, չկան նաև այն վերլուծությունները թե ինչ պրոդուկտներ կան աշխարհում, որոնք մինչև հիմա չկան մեզ մոտ, Ապրանքային ներդրվածքով փոստային փոխադրումների կետը գրված է կրավորական տեսանկլյունից, իսկ պետք է անի և չի կարգավորող մարմինը դրանք զարգացնելու համար ներգործկան տեսակյունից, առավել դիտարվել են հարցերը հայփոստի տեսանկյունից ինչը հակասում է առողջ մրցակցությունը ապահովելու խնդրի լուծմանը, հետևաբար միջոցառումների մասը ևս պետք է խմբագրվի, Տեղեկացնում եմ, որ <<Փոստային ոլորտի զարգացման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի N 2 հավելվածի 2-րդ կետով նախատեսվում է <<Փոստի մասին>> նոր օրենքի մշակում (կատարման ժամկետ՝ 2019), ինչը պայմանավորված է նաև ՀՀ-ԵՄ «Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի» կիրարկմանն ուղղված Ճանապարհային քարտեզով: Հաշվի առնելով վերը նշվածը, ինչպես նաև ելնելով փոստային ոլորտի ամբողջական կարգավորման անհրաժեշտությունից՝ փոստային գործունեության իրականացման համար սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափի փոփոխման հարցը կքննարկվի <<Փոստի մասին>> ՀՀ օրենքի ենթատեքստում և դրույքաչափի փոփոխման հետ համատեղ օրենքում կսահմանվի կարգավորման անհրաժեշտ մեխանիզմներ: Հաշվի առնելով, որ հայեցակրգը ներկայացված է շահագրգիռ մարմինների քննարկմանը, նրանց կողմից համապատասխան դիտողություններն ու առաջարկությունները ստանալուց հետո Ձեր կողմից նշված մյուս առաջարկները ևս կքննարկվեն հայեցակարգի լրամշակման ժամանակ: