Add to favourites

««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», ««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին

Հայաստանի Հանրապետությունում սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման, բալոնների պարբերական վկայագրման և գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների գազավառելիքային սնման համակարգերի հերմետիկության ստուգման գործընթացների կարգավորում: Այդ աշխատանքները կատարող անձնակազմերի որակավորման և գազավառելիքային համակարգով լրակազմված ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգության բարձրացում:

 • Discussed

  13.11.2018 - 02.12.2018

 • Type

  Law

 • Area

  Transport

 • Ministry

  Ministry of High-Tech Industry

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2187

Print

Suggestions

Նենսի Գևորգիան

17.11.2018

նախագծի հիմնավորման մեջ առաջարկում եմ նախատեսել էլեկտրոնային շտեմարանի ներդրման ֆինանսական գնահատակնն ու ֆինանսավորման աղբյուրը:

Նենսի Գևորգիան

17.11.2018

նախագծի 2-րդ հոդվածով լրացվող 26.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասում <Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված նմուշի փաստաթղթերը> բառերն առաջարկում ենք փոխարինել <լիազոր մարմնի կողմից սահմանված նմուշի փաստաթղթերը> բառերով, քանի որ կարծում եմ, որ զուտ փաստաթղթի նմուշի հաստատմամբ աննպատակահարմար է անհարկի ծանրաբենել կառավարությանը:

Նենսի Գևորգիան

14.11.2018

նույն հոդվածի 5-րդ մասի հանաձայն Արգելվում է անընթեռնելի արտադրման տարեթվով և շահագործման ավարտված ժամկետով գազաբալոնների տեղադրումը և վկայագրումը: Այդ գազաբալոնները ենթակա են խոտանման: մինչդեռ պարզ չէ, թե ում կողմից են գազաբալոնները ենթակա խոտանման: նախագծերի փաթեթով առկա չէ նաև չխոտանման համար պատասխանատվություն, ինչպես նաև առկա չէ պատասխանատվություն անընթեռնելի արտադրման տարեթվով և շահագործման ավարտված ժամկետով գազաբալոնների տեղադրմանո և վկայագրման համար: նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև <Ավտոբուսների ուղեսրահներում գազաբալոնների տեղադրումը արգելվում է:> դրույթին: եթե նախագծի հեղինակի կարծիքով սանկցիաների հարցը կարգավորված է վիվօ-ում առաջարկվող փոփոխությունների նախագծով (h2-ով լրացվող 150.11-րդ հոդվածի 1-ին մաս),ապա կարծում ենք,որ գազաբալոնների խոտանման և ուղեսրահում չտեղադրման պահանջները չեն կարող հանդիսանալ <լիցենզիայի պարտադիր պահանջները կամ պայմանները խախտելը> ընդհանուր ձևակերպմամբ դիսպոզիցիայի մաս:

See more