Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ԹԻՎ 1810-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ – ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման  նախագծի

 

     ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը մշակվել է հիմք ընդունելով  <<ՀՀ կառավարության կառուցվաքծի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> 29.09.2016թ թիվ ՀՕ-137-Ն ՀՀ օրենքը, համաձայն որի ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը վերանվանվել է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության:

    Միաժամանակ, նախագծով  նախատեսվում  է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ՀՀ տրանսպորտային տեսչության  գործառույթները համապատասխանեցնել ՀՀ գործող օրենսդրությանը և վերակազմակերպել կառուցվածքը` հանելով տարածքային մարմինները:

 

  

Ց Ա Ն Կ

Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման  նախագիծը

 

    ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության <<Իրավական ակտերի մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա:

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման  նախագծի ընդունելու կապալցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման մասին

 

    ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>>  որոշման նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում ավելացում կամ նվազեցում, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջացնում:                                                                                                                         

 

Ց Ա Ն Կ

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագծի  հեղինակների

 

     ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>>  որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության կողմից:

                                                                                                                              

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագծի   ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին

 

    ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>>  որոշման նախագծի ընդունումը այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

 • Discussed

  07.03.2017 - 29.03.2017

 • Type

  Decision

 • Area

  Transport

 • Ministry

  Ministry of High-Tech Industry

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 8798

Print