Проекты

В заголовке
Орган разработки проектов
Тип

В стадии разработки

Обсуждалось 29.12.2018 - 14.01.2019

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 27-ի N 910-Ն որոշ­ման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ Նախագծի ընդուն­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ման արդ­յուն­­քում ակնկալվում է բարձրացնել ավե­լաց­ված արժեքի հար­կով հարկելու տեսանկ­յու­նից սուբ­սիդիաները, սուբվենցիաները և դրա­մաշնոր­հա­յին ծրագ­րերի որպես արտոնյալ որա­­կա­վո­րելու, արտոնյալ որակավորումը մեր­ժելու, ինչպես նաև որպես արտոնյալ որակա­վոր­ված ծրագ­րերի փոփո­­խման կամ փոփոխումը մեր­ժելու գնահատման արդյունավետությունը:
8 1093

В стадии разработки

Обсуждалось 07.12.2018 - 05.01.2019

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սուբվենցիայի տրամադրման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման նպատակով: Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է բարձրացնել Հանրապետության համայնքների կողմից տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված Հայատանի Հանրապետության պետական բյուջեից սուբվենցիայի տրամադրման գործընթացի արդյունավետությունը և համայնքային և պետական բյուջեներից ֆինանսական միջոցների նպատակային օգտագործման ապահովումը:
0 1074