Ministry of Economy

Drafts

In the title
Draft development authority
Type
21.06.2024 11.07.2024
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ      «Առաջնային ներդրումային արտոնություն» պետական օժանդակության վերաբերյալ որոշման ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնավոր ներդրումների խրախուսմամբ, դրանց համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմամբ, տնտեսական համակարգի կայուն զարգացմանը, տնտեսական երկարաժամկետ աճին, տնտեսության կայունությանը, բնակավայրերի հավասարաչափ զարգացմանը նպաստող ներդրումային ծրագրերի խրախուսման և  խթանման անհրաժեշտությամբ։       Առաջարկվում է առաջնային ներդրումները խրախուսելու նպատակով օժանդակություն տրամադրել ներդրողներին՝ ՀՀ-ում ներդրումներ իրականացնելու, մշակող արդյունաբերության ոլորտում նոր ներդրումային ծրագրերի իրականացման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով։                                                                                          
0 217
20.06.2024 08.07.2024
«ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՎՈՂ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՎՈՂ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄԱՎՈՐ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ Էկոնոմիկայի նախարարի «Հավատարմագրման վկայագրի, համապատասխանության գնահատման չկանոնակարգվող և կանոնակարգվող ոլորտներում կամավոր սերտիֆիկացման համապատասխանության սերտիֆիկատների ձևերը հաստատելու մասին» հրամանի նախագծի մշակումը պայմանավորված է ««Հավատարմագրման մասին»» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 2023 թվականի մայիսի 24-ի ՀՕ 178-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) ընդունմամբ և բխում է «Հավատարմագրման մասին օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5․2-րդ կետի պահանջների կատարումից:
0 172
18.06.2024 07.07.2024
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1450-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1450-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
0 416
18.06.2024 07.07.2024
«Կենդանիների տոհմային քարտերի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 15-ի N269-ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի հրամանի նախագիծ Նախագծի ընդունումը նպատակ ունի ամրագրելու հանրապետությունում բուծվող տոհմային  կենդանիներից, ինչպես նաև արտերկրից ներմուծվող բարձր մթերատու ցեղերի տոհմային կենդանիներից ստացվող սերնդի ծագումը և նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու տոհմասելեկցիոն աշխատանքների համար։ Մշակված նոր տոհմային քարտերի ձևերը մոտարկվել են եվրոպական և ԵԱՏՄ անդամ երկրներում գործող տոհմային կենդանիների (տոհմանյութի) տոհմային քարտերին, ինչը թույլ կտա տոհմային ծագումը հավաստող փաստաթղթերով (տոհմային քարտեր) կենդանիներ վաճառել ոչ միայն հանրապետության տարածքում, այլ նաև արտերկրում։
0 418
17.06.2024 05.07.2024
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 8-Ի N 514-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքի պահանջների, այն է՝  սահմանային պետական վերահսկողության շրջանակներում ներմուծվող բուսասանիտարական հսկաման ապրանքների մասնավորապես՝ սերմնանյութի, տնկանյութի, պարենային և տեխնիկական նշանակության արտադրանքից, նմուշառման հետ կապված հարաբերությունների կանոնակարգումը, մասնավորապես՝ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխանության գնահատման մարմինների՝ փորձարկման լաբորատորիաների, կողմից իրականացվելու դեպքում, որն իր հերթին հանրավորություն կընձեռի բարձրացնել սահմանային պետական վերահսկողության արդյունավետությունը: 
0 614
11.06.2024 30.06.2024
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐՈՒՄ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի բույսերի վնասակար օրգանիզմների կողմից գյուղատնտեսական մշակաբույսերին հասցվող վնասի նվազեցումը, հանրապետությունում կապահովվի կայուն բուսասանիտարական վիճակ, գյուղատնտեսական մշակաբույսերից առողջ, անկորուստ ու որակով բերքի ստացում։ Ծրագրի շարունակական իրականացումը կապահովի գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացումը, շուկայում ստացված բերքի մրցունակության մակարդակի և պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացումը։
0 689
10.06.2024 25.06.2024
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերում 2024 թվականի մայիսի 25-26-ը տեղացած հորդառատ անձրևներով պայմանավորված հեղեղումների պատճառով հայտարարված աղետի գոտիների տարածքներում ագրոպարենային ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարողների համար աջակցության ծրագրի շրջանակում վարկի մարման ժամկետը երկարաձգելու, մայր գումարի կամ տոկոսադրույքի մարման համար լրացուցիչ արտոնյալ ժամկետ սահմանելու մասին Սույն նախագծով առաջարկվում է՝ 2024 թվականի մայիսի 27-ի N 772-Ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերում 2024 թվականի մայիսի 25-26-ը տեղացած հորդառատ անձրևներով պայմանավորված հեղեղումների պատճառով հայտարարված աղետի գոտիների տարածքներում ագրոպարենային ոլորտում գործունեություն իրականացնող այն տնտեսավարողներին, որոնք վարկավորվել են ծրագրի շրջանակում, ընձեռել հնարավորություն, որ ֆինանսական կառույցների կողմից երկարաձգվի վարկի մարման ժամկետը, ինչպես նաև վարկի մայր գումարի կամ տոկոսադրույքի մարման համար սահմանված արտոնյալ ժամկետը մինչև մեկ տարով։
0 796
10.06.2024 28.06.2024
Թանկարժեք մետաղների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին որոշման նախագիծ Նախագծի ընդունման նպատակն է իրավական հիմքերի ապահումը և մասնավորապես՝ լուծարված Պետական գանձարանի գործառույթներից՝ հարգորոշման և հարգադրոշմման սարքավորումների փորձաքննության իրականացնող լիազոր մարմնի գործառույթի փոխանցումը «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ին, որը հանդիսանում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ենթակա կառույց։ Ուստի՝ անհրաժեշտություն է առաջանում «Թանկարժեք մետաղների մասին» 2006 թվականի մայիսի 23-ի թիվ ՀՕ-83-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածը լրացնել նոր բովանդակությամբ, որով թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշմման գործունեության համար օգտագործվող սարքավորումների փորձաքննության իրականացման կարգը սահմանվում է լիազոր մարմնի կողմից:
0 390
06.06.2024 26.06.2024
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի N 1442-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավորություն կընձեռնվի Հայաստանի Հանրապետության տարածք միայն ներմուծման թույլտվություն տրամադրել երրորդ երկրների կազմակերպությունների որոշակի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերով որոշակի ապրանքների համար, որոշակի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության տարածք միայն ներմուծման նպատակով նշված ապրանքներն ապահովում են «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» օրենքի դրույթները՝ սպառողի կյանքի, առողջության անվտանգությունն ապահովող պահանջները ենթակա են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համապատասխանության պարտադիր հավաստման:  Սույն նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է բավարարել ազգաբնակչության կողմից սննդամթերքի բազմազանության սպառմանը և կարիքների հագեցվածությունը, ինչպես նաև պատշաճ ծառայություն մատուցելով՝ ապահովել արտերկրից ժամանած զբոսաշրջիկների սննդակարգը։
0 976