Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2-Ի №296Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 2-ի 296Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագծի վերաբերյալ

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 06.11.2017թ. №476Ա որոշմամբ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի լիցենզիայի պայմանների մաս կազմող «Սակագներ և սակագների ճշգրտումներ» հավելվածում կատարվել են փոփոխություններ, համաձայն որոնց «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման բազիսային սակագների ճշգրտման ժամանակ այդ սակագները պետք է նվազեցվեն ջրային համակարգն այլ նպատակներով օգտագործումից և խմելու ջուրը ոռոգման նպատակով մատակարարելուց ստացվող լրացուցիչ հասույթին համապատասխան չափով։

Վերը նշված փոփոխությամբ պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել համապատասխան փոփոխություններ կատարել նաև ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 02.11.2016թ. №296Ն որոշմամբ հաստատված ջրային ոլորտում սակագների սահմանման և վերանայման կարգում։

 2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Նախագծով առաջարկվում է խմելու ջրի ոլորտում գործունեության լիցենզիա ստացած անձի («Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ) կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների վերանայման (ճշգրտման) հայտի ձևերում ներառել նաև տեղեկատվություն՝ ջրային համակարգն այլ նպատակով օգտագործումից և խմելու ջուրը ոռոգման նպատակով մատակարարելուց ստացվող լրացուցիչ հասույթի, ծառայությունների քանակի և գների վերաբերյալ։

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի կողմից։

 4. Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունման արդյունքում խմելու ջրի ոլորտում գործունեության լիցենզիա ստացած անձի («Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ) կողմից ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների վերանայման (ճշգրտման) հայտում ներառված ձևերը կհամապատասխանացվեն սակագների հաշվարկման համար ամրագրված սկզբունքներին՝ ներառելով հաշվարկների իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ներկայացման պահանջ։

 • Обсуждалось

  01.02.2018 - 17.02.2018

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Водное хозяйство

 • Министерство

  Комиссия по регулированию общественных услуг РА

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 295

Принт