Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈւՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈւՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈւՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈւՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոտրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի ու օգտագործողների կողմից ապամոնտաժվում և վաճառվում են կատալիզային չեզոքարարները։ Պատճառը դրանց մեծ գինն է, քանի որ կատալիզային չեզոքարարի արտադրության համար կիրառվում են թանկարժեք մետաղներ՝ ոսկի, պլատին, պալադիում և ռոդիում: Առանց այդ սարքավորման շահագործվող ավտոմեքենաները չեն համապատասխանում  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների սահմանային թույլատրելի մակարդակները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 965-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N860-Ն որոշման դրույթներով սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի ԵՏՀ համապատասխան կանոններով սահմանված արտանետումների մակարդակներին կամ արտանետումների տեխնիկական նորմատիվներին։ Եթե տրանսպորտային միջոցը շահագործվում է առանց չեզոքացման համակարգի կամ անսարք չեզոքացման համակարգով՝ վնասակար նյութերն անարգել արտանետվում են մթնոլորտային օդ, ինչը չափազանց վտանգավոր է, մանավանդ եթե ստանում է զանգվածային բնույթ, ինչը ներկայումս նկատվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։

 «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» պայմանագրի N3 հավելվածի՝ Պայմաններ և անցումային դրույթների «VI. Տեխնիկական կանոնակարգման հարցեր» գլխի 48-րդ կետով սահմանված է, որ «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) տեխնիկական կանոնակարգը Հայաստանի Հանրապետության կողմից կիրառվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 ամիս հետո, այսինքն 2020 թվականի հունվարի 1-ից։

Մաքսային միության` «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգն ընդունելու վերաբերյալ» Մաքսային միության հանձնաժողովի` 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ հաստատված N 8 հավելվածի («Շահագործվող տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջները») 9-րդ՝ «Պահանջներ շարժիչի և դրա համակարգերի համար» բաժնի 9.4-րդ կետի համաձայն՝

«9.4. Չի թույլատրվում շարժիչի կառավարման և հսկողության համակարգի տարրերի և արտանետումների նվազեցման համակարգի (շարժիչի կառավարման էլեկտրոնային բլոկ, թթվածնի սենսոր, կատալիզային չեզոքարարներ, բեռնախցիկ օդափոխման համակարգ, բանած գազերի շրջանառության համակարգ, վառելիքի գոլորշիների որսման համակարգ և այլն) տարրերի բացակայությունն ու դրանց տեսանելի  վնասվածքները։» և 9.10-րդ կետի համաձայն՝

«9.10: Բանած գազերի արտանետող համակարգում փոփոխություններ չեն թույլատրվում:»։

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման հետևանքով առաջացող բանած գազերի չեզոքացման համակարգի, դրա բաղկացուցիչ տարրերի, դրա հետ գործնականորեն կապված տվիչների ու կառավարման համակարգերի և (կամ) թունունակության նվազեցման այլ սարքավորումների ու համակարգերի բացակայությամբ կամ դրանց անսարքությունների առկայությամբ ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման կանխարգելման անհրաժեշտությամբ։

 

 1. Ֆինանսական գնահատականը

 «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է պետական բյուջեի եկամտային մասի ոչ էական ավելացում, սակայն, հաշվի առնելով նախագծի կանխարգելիչ ուղղվածությունը, ֆինանսական մասով իրական կանխատեսում ներկայացնելը հիմնավոր չէ։

Տուգանքի չափը պայմանավորված է ապամոնտաժված կատալիզային չեզոքարարների շուկայական գներով, ինչպես նաև հաշվի են առնվել նաև Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 9-րդ, 22-րդ և 32-րդ հոդվածների դրույթները։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դրանց միջին գինը հասնում է 300.000 դրամի։ Հանդիպում են նաև ավելի մեծ արժեք ունեցող կատալիզային չեզոքարարներ, ինչը պայմանավորված է դրանում պարունակվող թանկարժեք մետաղների մեծ քանակով։

 

 1. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-180) 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ նախատեսվում է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը լրացնել 82.1-րդ հոդվածով, որով կսահմանվի տուգանք՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման հետևանքով առաջացող բանած գազերի չեզոքացման համակարգի, դրա բաղկացուցիչ տարրերի, դրա հետ գործնականորեն կապված տվիչների ու կառավարման համակարգերի և (կամ) թունունակության նվազեցման այլ սարքավորումների ու համակարգերի բացակայությամբ կամ դրանց անսարքությունների առկայությամբ ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման համար։

 

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները

Օրենքի նախագիծը մշակվել է շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից։

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման արդյունքում կսահմանվի պատասխանատվության համապատասխան մեխանիզմ, առավելագույն չափով կնվազեն ավտոտրանսպորտային միջոցների չեզոքացման համակարգի ապամոնտաժման և դրա անսարք վիճակում ավտոտրանսպորտային միջոցի շահագործման դեպքերը, էականորեն կնվազեն մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետումների ծավալները, ինչպես նաև դրանց վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և մարդու կյանքի ու առողջության վրա։

 • Քննարկվել է

  27.03.2020 - 19.04.2020

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Արդարադատություն, Բնապահպանություն, Տրանսպորտ, Հանրային առողջապահություն

 • Նախարարություն

  Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 10659

Տպել

Առաջարկներ`

Մարգար Հովհաննիսյան

03.04.2020

Օրենքը աբսուրդ է, նամանավանդ մեր սոցիալակն վիճակից ելնելով, հերթական անգամ մեկի բիզնեսն եք ուզում առաջ տալ, և թալանել ժողովրդին, առանց հաշվի առնելու որ երկրի մեքենաների 90%-ը այդ սարքերը չունի, կառաջարկեյի նախարարի անհապաղ հրաժարականը։ Նման օրինագիծ ներկայացնող նախարարը մեկ ժամ իրավունք չունի աշխատել այս երկրում, պահանջում եմ նախարարի հրաժարականը

Էդուարդ Անտոնյան

29.03.2020

Ձեր կողմից առաջարկվող օրենքի նախագիծը անձի վիճակը վատթարացնող հետեւանք է առաջացնում, մի փոքր հեռատես եղեք եւ նման իրավիճակներից խուսափելու համար նախքան մեքենայի մաքսազերծումը՝ ՀՀ-ում,տեղեկացրեք ավտոներկրողներին որպեսզի խնդիրը շտկեն։Տեխզննման Կտրոն տրամադրելու <<ձեւական>> պրոցեսը,որն իր մեջ ներառում է՝ նորից եմ կրկնում բացարձակապես <<ձեւական>> գործընթաց,ստուգում իրականացվեր նաեւ այդ մասով, եւ եթե կբացակայեր՝ չեզոքացման համակարգը (կատալիզատոր),պետությունը՝ տվյալ դեպքում տեխզննում իրականացնող կազմակերպությունը,խնդիրը նկատելուց հետո վարորդին ուղղորդեր վերացնելու թերությունը ,հակառակ դեպքում կսպառնա՝ վարչական պատասխանատվություն։ Վերջում կցանկանաի մի խոսք ասել, հանրային շահով պայմանավորված Ձեր գործողությունները, այն է՝ առավելագույն կերպով պաշտպանել շրջակա միջավայրը,արտանետվող՝մթնո-լորտը աղտոտող,գազերի բարձր աստիճանից,արդարացված կլիներ եթե դուք, այս պարագայում շահագրգիռ մարմինները՝ Արդարադատություն, Բնապահպանություն, Տրանսպորտ, Հանրային առողջապահություն նախարարությունները հետամուտ լինեին, եւ երբ կանխատեսվում էր մեքենաների ահռելի քանակությամբ ներկրումներ,որի հետեւանքով էլ ավելի կաղտոտվեր մթնոլորտը, ընդունեիք այս օրենքը որը ավտոներկրողների մոտ համեմատաբար ներկա պահի հետ չէր առաջացնի հիմնավորված նման դժգոհությունների ալիք։

Ստեփան Բաղդասարյան

29.03.2020

Առաջարկվում է 2021թ.ից տուգանք սահմանել 2020թ.ից Հայաստան ներմուծված ու հաշվառված մեքենաներ մասով և այդ օրինագիծը քննարկման է դրվում 3-րդ ամսի վերջում, կարծում եմ այստեղ կա ժամկետների սխալ ձևակերպումներ, քանի որ օրենքն աշխատելու է հետադարձ ուժով: ԻՍԿ Ի՞ՆՉ ԵՔ ԿԱՐԾՈՒՄ ԱՅՆ ՄԱՐԴԻԿ ՈՎՔԵՐ ԱՅՍ ԵՐԵՔ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՆԵԼ ԵՆ ԿԱՏԱԼԻԶԱՏՈՐԸ ԿԱՄ ՆԵՐՄՈՒԾԵԼ ԵՆ ԱՐԴԵՆ ՀԱՆԱԾ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԻՆՉՊԵՍ ՊԵՏՔ Է ԲԱՎԱՐԱՐԵՆ ՕՐԵՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ: Առաջարկում եմ «2020 թ.-ի հունվարի 1-ից» բառերը փոխարինել «2021թ.-ի հունվարի 1-ից» բառերով, իսկ տուգանքները վերանայել քանի որ կարծում եմ բավականին խիստ և բարձր են դրված:

Տեսնել ավելին