Add to favourites

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

 

1.

Անհրաժեշտությունը

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխությունների և լրացման կատարումը պայմանավորված է գնումների գործընթացի կազմակերպման ժամանակ առաջացած որոշ խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությամբ:

2.

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատվել է գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետ՝ Կարգ), որի գործնական կիրառման ժամանակ պարզվել է, որ շինարարական ծրագրերի գնման ժամանակ առաջանում են որոշակի խնդիրներ: Նշված խնդիրների կարգավորման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել Կարգում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ:

Մասնավորապես գործող Կարգի համաձայն մասնակիցը` «մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշի հիմնավորման նպատակով պետք է ներկայացնի նախկինում կատարված պայմանագրեր: Ընդ որում, ներկայացված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պետք է պակաս չլինի մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի 50%-ից, իսկ այդ պայմանագրերից առնվազն մեկը՝ ներկայացված գնային առաջարկի 20%-ից:

Նախագծով ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման և ասֆալտապատման աշխատանքների գնումների դեպքում հիշյալ չափերը փոխարինվել  են համապատասխանաբար 70 և 35 տոկոսներով:

Միաժամանակ անկախ գնման առարկայի նախահաշվային գնից, շինարարական ծրագրերի գնումների դեպքում Նախագծով հնարավոր է դարձվել համապատասխան որակավորման չափանիշների մասով պահանջների սահմանումը:

 

3.

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

 

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականության փոփոխություն չի նախատեսվում:

4.

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

 

Նախագծի ընդունման նպատակն է կարգավորել շինարարական ծրագրերի գնումների գործընթացի կազմակերպման ժամանակ առաջացած որոշ խնդիրները:

5.

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և ան­ձինք

 

Որոշ­ման նախագիծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի կողմից:

6.

Ակնկալվող արդյունքը

 

Նախագծի ընդունմամբ կկարգավորվեն շինարարական ծրագրերի գնման գործընթացներում առաջացող խնդիրները:

7.

Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)

 

---

 

 • Duration

  07.03.2018 23.03.2018
 • Type

  Decision

 • Area

  Financial, Economical

 • Ministry

  RA Ministry of Finance

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 297

Print

Leave a suggestion

Suggestion 1

Add next suggestion

You can leave a comment on the webpage only after signing and into account.

Your comment will be published within 2 working days after confirmation by the site administrator.

Suggested proposals can be found in Summary section.