Add to favourites

Under development

ՀՀՇՆ 20.04_«ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ»

Սույն նորմերը տարածվում են նոր, վերակառուցվող և երկրաշարժից տուժած ու վերականգնման ենթակա բնակելի, հասարակական, արտադրական, տրանսպորտային և հիդրոտեխնիկական շենքերի և կառույցների նախագծման վրա: Սույն նորմերի պահանջները չեն տարածվում ատոմային էլեկտրակայանների նախագծման վրա:

 

 • Discussed

  01.02.2020 - 16.02.2020

 • Type

  Order Decision

 • Area

  Urban planning

 • Ministry

  Urban Development Committee

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1119

Print